Zadośćuczynienie dla bliskich ofiar ciężkich wypadków.

W dniu 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął niezwykle istotne uchwały dotyczące zadośćuczynienia dla bliskich ofiar ciężkich wypadków. Wydanymi orzeczeniami SN ujednolicił dotychczasową rozbieżną linię orzeczniczą, dzięki czemu osoby najbliższe osobom dotkliwie poszkodowanym mogą ubiegać się zadośćuczynienia za krzywdę.

Zgodnie z treścią sentencji jednej z uchwał:
Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zadośćuczynienie dla bliskich ofiar ciężkich wypadków, czyli jakich spraw dotyczą uchwały Sądu Najwyższego?

Chodzi o sytuacje, w których:

1) doszło do wypadku, w którym ktoś zawinił (np. lekarz przy podczas operacji, kierowca przy zderzeniu pojazdów, zarządcy przy zaniedbaniach w uprzątnięciu nawierzchni), albo też w razie potrącenia przez pojazd, bądź też wypadku pracownika przy pracy w zmechanizowanych przedsiębiorstwach;

2) osoba poszkodowana ucierpiała bardzo dotkliwie w taki sposób, że stan tej osoby był lub jest ciężki pozostawiając trwały uszczerbek na zdrowiu;

3) u najbliższych (niekoniecznie musi to być członek rodziny) osoby poszkodowanej wypadek i stan poszkodowanego wywoła traumatyczne przeżycia, pogorszy relacje z poszkodowanym, czy też w jakikolwiek inny znaczny sposób odbije się na jej życiu;

4) między cierpieniem i stanem poszkodowanego, a negatywnym wpływem tej sytuacji na życie i psychikę osoby najbliższej istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

Jakie znaczenie ma orzeczenie Sądu Najwyższego w praktyce?

Osobom najbliższym przysługuje prawo do domagania się od sprawcy (kierowcy, lekarza, zarządcy) lub podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną (np. zakładu ubezpieczeń) rekompensaty pieniężnej, czyli zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Co istotne skutki uchwały Sądu Najwyższego odnoszą się zarówno do wypadków, do których doszło przed marcem 2018 roku, jak i po dacie 27 marca 2018 roku.

Sending
User Review
5 (2 votes)
0 Odpowiedzi

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *