zwrot nawiązki

Zwrot nawiązki i innych świadczeń

Sprawca, który zapłacił nawiązkę

Wpis dedykuję wszystkim tym, którzy zostali uznani za sprawców zdarzeń drogowych. Jeśli doszło do wypadku albo kolizji, a Sąd nakazał, abyś zapłacił na rzecz osoby pokrzywdzonej nawiązkę, zadośćuczynienie albo abyś naprawił szkodę, to dobrze trafiłeś. Wiedz, że możesz skorzystać z regresu. Masz prawo do zwrotu nawiązki i innych świadczeń z OC pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot zapłaconych kwot od swojego ubezpieczyciela. Co będzie Ci potrzebne – wyrok sądu karnego oraz potwierdzenie zapłaty na rzecz ofiary wypadku. Uprawnienie do odzyskania świadczenia nie wynika wprost z przepisów prawa. Nie ma o tym wzmianki w ustawie regulującej obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych. Możliwość domagania się zwrotu nawiązki została wypracowana orzeczeniami sądów.

Prawo sprawcy do odzyskania nawiązki

Jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z 2006 roku dotyczyło sprawcy wypadku komunikacyjnego, który wyrządził szkodę. SN wskazał, że sprawca nie ma prawa dochodzenia zwrotu zapłaconego pokrzywdzonemu świadczenia od swojego Ubezpieczyciela. Sąd Najwyższy zmienił swój pogląd w 2011 roku. W wydanej przez siebie uchwale orzekł, że w sytuacji kiedy:
kierujący pojazdem mechanicznym
został uznany winnym spowodowania wypadku komunikacyjnego albo kolizji drogowej
skutkiem którego sprawca musiał naprawić szkodę poprzez zapłatę pieniędzy pokrzywdzonemu (art. 46 par. 1 w związku z art. 39 pkt 5 KK)
to sprawca może ubiegać się o zwrot zapłaconych pokrzywdzonemu kwot
żądanie zwrotu należy kierować do swojego Ubezpieczyciela (czyli tam, gdzie sprawca miał wykupione w dniu zdarzenia OC pojazdu mechanicznego)
Przedstawione w 2011 roku stanowisko Sądu Najwyższego powinno być stosowane przez wszystkie sądy. Brak jest przekonujących powodów aby twierdzić, że tak nie może się stać.

Zwrot nawiązki ze swojego OC

    • Uchwała SN co prawda dotyczyła jedynie obowiązku naprawienia szkody, lecz skutki tego orzeczenia rzutują także na inne świadczenia. Sprawca ma prawo do zwrotu zapłaconego zadośćuczynienia, a także do zwrotu nawiązki z OC. W innym orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie z 2017 roku potwierdzone zostało prawo sprawcy do żądania zapłaty od Ubezpieczyciela wpłaconej wcześniej nawiązki. Poza tym jest co najmniej kilka innych wyroków potwierdzających linię orzeczniczą na korzyść sprawców.

Wobec powyższego, wszyscy sprawcy wypadków drogowych, którzy spełnili na rzecz pokrzywdzonych świadczenie w postaci zapłaty nawiązki, zadośćuczynienia, czy też spełnili obowiązek naprawienia szkody, mogą ubiegać się od swojego ubezpieczyciela o zwrot zapłaconych kwot, w tym o zwrot nawiązki. Jedyne co trzeba mieć na względzie, to aby z roszczeniem regresowym wystąpić we właściwym czasie. Zbyt długi okres może doprowadzić do przedawnienia roszczenia i braku sposobności odzyskania kwot.

    • W razie pytań – odezwij się – zadzwoń albo napisz wypełniając

formularz

0 Odpowiedzi

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *