Kancelaria Prawniczo-Mediacyjna

ZAANGAŻOWANIE

Kancelaria do każdej powierzonej sprawy podchodzi indywidualnie. Dla mnie zawsze najważniejszy jest Klient, zabezpieczenie jego dobra i interesów. Nieustannie dążę do zrozumienia potrzeb i oczekiwań Klienta. Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia stały kontakt, dostępność i dyspozycyjność.

PRAKTYKA

Posiadam bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, prokuraturą i organami ścigania, organami administracji publicznej oraz przed innymi podmiotami.

PROFESJONALIZM

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Marczak zapewnia w pełni profesjonalną obsługę, rzetelność oraz terminowość.

SKUTECZNOŚĆ

Na swoim koncie mam kilka tysięcy prowadzonych spraw spornych.
W przybliżeniu 96% sporów sądowych zakończyło się pomyślnie dla reprezentowanych przeze mnie Klientów.
Mniej więcej 20% ze wszystkich spraw zostało sfinalizowanych ugodą na etapie przedsądowym albo w trakcie trwania postępowania sądowego. Bardzo ważną częścią mojej praktyki zawodowej jest pomoc klientom w dochodzeniu odszkodowania. Mam szerokie doświadczenie w odszkodowaniach z różnych zakresów, m.in.: w odszkodowaniach komunikacyjnych, budowlanych, czy też w odszkodowaniach za wypadki w rolnictwie.

ZAKRES USŁUG

W zależności od indywidualnych potrzeb Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi przekazane sprawy kompleksowo.
Sporządzam opinie prawne, weryfikuję różnego rodzaju umowy oraz udzielam porad prawnych.
Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych.

WSPÓŁPRACA

Współpracuję z adwokatami, notariuszami, doradcami podatkowymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

 
odszkodowania za wypadki w pracy
~ 1 %
Wygranych spraw
1000 +
Prowadzonych spraw
1 mld zł +
Sumy uzyskanych odszkodowań

WYNAGRODZENIE

 

Kancelaria Radcy Prawnego wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi ustala z każdym Klientem indywidualnie, przed przystąpieniem do realizacji usługi. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia uwzględniane są wszystkie aspekty danej sprawy: rodzaj, stopień złożoności i skomplikowania, przewidywany niezbędny nakład pracy oraz termin realizacji usługi.

RYCZAŁT

Kierowany głównie do przed­siębior­ców, w związku ze świadczeniem kompleksowej obsługi, a także przy prowadzeniu konkretnej sprawy w danej instancji przed sądami, urzędami lub organami administracji publicznej.

SUCCESS FEE

Zazwyczaj stanowi procent od wygranej. W pierwszym rzędzie Klient uiszcza Kancelarii umówioną kwotę w wysokości symbolicznej (niewygórowanej), zaś ostate­czne wyna­grodzenie uza­leżnione jest od powodzenia w zakończeniu danej sprawy, przykładowo pra­wom­oc­nego rozstrzyg­nię­cia sądu lub organu.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Prze­ważnie stosowane w sprawach określonych zadaniowo, których zakres oraz nakład pracy nie jest możliwy do precyzyjnego ustal­e­nia na etapie przyjęcia sprawy do prowadzenia.

ZAKRES USŁUG

Do każdej zleconej sprawy podchodzę z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując całe posiadane doświadczenie w celu zaproponowania jak najlepszego rozwiązania powstałego problemu. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferuję usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Każdy, komu na swojej drodze przyszło się mierzyć z problemami natury prawnej, może zwrócić się do mnie z prośbą o pomoc. Wysłucham, porozmawiam, doradzę.

Skontaktuj się ze mną

ul. Krysiewicza 5/12
61-825 Poznań