ODSZKODOWANIE KOMUNIKACYJNE

Nasza kancelaria zaprasza wszystkie osoby chcące otrzymać odszkodowanie komunikacyjne. Od lat pomagamy klientom w różnego rodzaju sprawach, zawsze mając na celu ich dobro. Staramy się podchodzić do każdej sytuacji indywidualnie i rzetelnie, opierając swoje działania na doświadczeniu i zgodności z prawem.

Wypadek komunikacyjny jest bardzo trudną sytuacją, jednak zawsze należy zdawać sobie sprawę z tego, jakie przysługują nam prawa. W pierwszym rzędzie trzeba ustalić, kto jest winny danego wypadku, a następnie spisać dane tej osoby, numerów rejestracyjnych pojazdu, którym kierowała ta osoba. Najlepiej mieć z całego zdarzenia pisemne potwierdzenie – przyznanie się do winy danej osoby ze wskazaniem dokładnego opisu zdarzenia wraz z podaniem danych tej osoby oraz pojazdu. Prawidłowo sporządzone oświadczenie ułatwi otrzymanie odszkodowania komunikacyjnego. Jeśli nie dojdzie do złożenia oświadczenia winnego sprawcy na piśmie, to potrzebne jest zgłoszenie sprawy na Policję, aby wszczęła dochodzenie. Istotne jest, aby na jak najwcześniejszym etapie zadbać o to, aby zebrać dowody – oświadczenie sprawcy czy osób, które widziały zdarzenie (świadków).

Po wypadku zaleca się sprawdzić, kiedy i w jakich przypadkach możemy dochodzić odszkodowania komunikacyjnego z tytułu polisy OC, AC, a kiedy NNW. Warto wiedzieć, że nawet w przypadku posiadania nieobowiązkowego AC samochodu, warunki tej polisy nie zawsze wyglądają tak samo. Wszystko bowiem zależy od tzw. OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zazwyczaj okoliczności wypadku muszą być szczegółowo zbadane, a wypłacenie należnego odszkodowania w znacznej mierze zależy od wytycznych wskazanych w tym dokumencie – przykładowo, mogą w nim być określone wyłączenia pewnych sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje, a także inne cenne informacje.

Odszkodowanie komunikacyjne ma na celu pokrycie kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Ich zakres może być dosyć spory. Czasami przecież ucierpi nie tylko samochód, ale też zdrowie, przez co można się ubiegać o zadośćuczynienie za powstałą krzywdę fizyczną i psychiczną, zwrot za zniszczone rzeczy, za poniesione koszty leczenia, rentę, czy też opiekę sprawowaną przez osoby najbliższe. Zawsze jednak należy przechowywać wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym faktury i rachunki. Odszkodowanie komunikacyjne może też uwzględnić zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego czy przeszkolenia.

Warto zaznaczyć, że po wypadku można także ubiegać się o odszkodowanie z racji utraconego dochodu. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy poszkodowany nawet po niezbędnym leczeniu nie jest w stanie wykonywać swojego dotychczasowego zawodu. Następstwem takiej sytuacji jest brak możliwości uzyskiwania dochodów, co powoduje, że poszkodowany może się ubiegać o odszkodowanie komunikacyjne.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że o zadośćuczynienie i odszkodowanie można się ubiegać zarówno od sprawcy wypadku, jak i z polisy OC kierowanego przez sprawcę pojazdu. Podkreślić przy tym raz jeszcze należy, że konieczne jest przy tym posiadanie odpowiedniej dokumentacji, która udowodni wystąpienie danej szkody, szczegółowe okoliczności wypadku oraz jego skutki.