ODSZKODOWANIA ZA UPADEK LUB POŚLIZGNIĘCIE

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań różnego rodzaju, także tych za poślizgnięcia i upadki. Od lat pomagamy pokrzywdzonym w uzyskiwaniu należnych im pieniędzy, a zadowoleni klienci potwierdzają naszą skuteczność. Jeśli więc chcesz dochodzić odszkodowania za upadek lub poślizgniecie, skontaktuj się z nami. Razem sprawimy, że uzyskasz należne Ci pieniądze.

ZDARZENIE PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Przemieszczamy się pieszo każdego dnia, często pokonując trasę w pośpiechu. Zdarzają się więc sytuacje, w których nie zauważymy, że nawierzchnia, po której właśnie idziemy, jest śliska lub nierówna. Może to doprowadzić do wypadku. Świeżo umyta podłoga w biurze lub nieremontowany od  lat chodnik stwarzają zagrożenie, które może skończyć się dla nas urazem lub nawet kalectwem i związaną z nimi kosztowną rehabilitacją. Co zrobić, jeśli ulegniemy takiemu wypadkowi? Należy wówczas dochodzić odszkodowania.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UPADEK

Każda droga publiczna, korytarz w biurowcu czy galerii handlowej podlegają podmiotom prawnym, takim jak zarządca drogi/posesji lub właściciel obiektu. To te osoby są odpowiedzialne za należyty stan tychże dróg, czyli za ich remonty, konserwację, a także właściwe oznakowanie w przypadkach, kiedy prowadzone są na nich jakiekolwiek prace.

Często zdarzają się sytuacje, w których osoba władająca daną drogą/obiektem dopuści się zaniedbań, w związku z czym powstaną uszkodzenia lub nierówności w nawierzchni. Już samo pojawienie się ich stwarza zagrożenie dla pieszych uczęszczających daną ścieżką. W przypadku kiedy zarządca drogi nie naprawi ubytków lub innych nieprawidłowości, a przydarzy nam się wypadek, możemy starać się o odszkodowanie za upadek na nierównej nawierzchni.

Odpowiedzi na niektóre pytania można znaleźć w akcie prawnym. Jest nim rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

ODSZKODOWANIE ZA POŚLIZGNIĘCIE

Potknięcie na chodniku to tylko jeden z rodzajów możliwych wypadków, za które należy nam się rekompensata. Kolejnym z nich jest poślizgnięcie na mokrej podłodze. Odszkodowanie w tej sytuacji jest wypłacane wtedy, kiedy np. podłoga w sklepie nie została oznakowana po umyciu lub w przypadku kiedy na stan nawierzchni mają wpływ warunki atmosferyczne, a zarządca nie ostrzegł użytkowników lub nie usunął zagrożenia na czas. Przykładem może być zalegający na posesji śnieg.

ODSZKODOWANIA ZA UPADEK LUB POŚLIZGNIĘCIE – OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W jaki sposób podmiot może próbować uwolnić się od odpowiedzialności i nie wypłacić odszkodowania za upadek lub poślizgnięcie? Poprzez umieszczenie informacji ostrzegawczych w postaci znaków, taśmy odgradzającej, czy też blokady. Odpowiedzialność podmiotu może być ograniczona albo wyłączona jeśli podmiot nie był w stanie wystarczająco szybko zareagować. Jako przykład można podać nagły przymrozek i brak sposobności posypania całej nawierzchni od razu po pojawieniu się tego przymrozka.  Zawsze trzeba brać pod uwagę konkretną sytuację. Istotne są zasoby, jakimi dysponuje podmiot odpowiedzialny za stan powierzchni, czas reakcji, rozmiar nieprawidłowego stanu nawierzchni.

Niezależnie jednak od miejsca i rodzaju nawierzchni, mamy prawo ustalić, czy należy się rekompensata finansowa za uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie nie jest też jedyną formą rekompensaty za krzywdę, cierpienie itd. Wyróżniamy w tym przypadku również zadośćuczynienie. O zadośćuczynienie możesz walczyć jeśli doznasz krzywdy.

Zadośćuczynienia może domagać się także osoba najbliższa. Świadczenie dla najbliższych należy się w sytuacji, w której osoba poszkodowana w wyniku zaistniałego zdarzenia dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, mającego wpływ na codzienne funkcjonowanie. Ma to miejsce jeśli:

  • do sytuacji doszło w wyniku winy osób trzecich,
  • poszkodowany ucierpiał w zdarzeniu tak bardzo, że stan jego zdrowia był lub jest ciężki i pozostawi on trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • w wyniku wypadku wywołane zostaną traumatyczne przeżycia u bliskich lub pogorszy się relacji między nimi a poszkodowanym
  • zdarzenie będzie miało negatywny wpływ na życie i psychikę osób najbliższych poszkodowanemu,  i zostanie wykazany związek przyczynowo-skutkowy między tymi sytuacjami.

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci umówienia spotkania prosimy o kontakt z kancelarią. Zalecamy skorzystanie z formularza dostępnego na stronie. Alternatywą jest droga mailową lub telefonicznie. Wszystkie te informacje znajdziesz w zakładce Kontakt. Serdecznie zapraszam.