Umowy

Z mojego doświadczenia wynika, że niestety nie wszyscy uświadamiają sobie, że każdego dnia zawierają umowy, np. kupując gazetę zawierają ustną umowę sprzedaży. Obok tych prostych, mniej sformalizowanych, zawierane są też bardziej skomplikowane umowy pisemne, od umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych po umowy kredytu.
Należy pamiętać, że nawet najprostsza umowa może wywoływać daleko idące konsekwencje. Z tego względu należy jeszcze przed zawarciem umowy zadbać o poprawność jej treści i jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa.

W ramach tej sfery działalności oferuję:

  • weryfikację umów ze wskazaniem zagrożeń wraz z propozycją modyfikacji zapisów
  • interpretację zawartej już umowy, bądź jej projektu
  • sporządzenie umowy według wytycznych Klienta
  • dochodzenie roszczeń związanych z umowami kredytu we frankach