Sprawy rodzinne

Życie rodzinne bywa poprzeplatane różnego rodzaju konfliktami. Czasem zdarza się, że spór zabrnie zbyt daleko, by móc go rozwiązać bez profesjonalnej pomocy prawnika.
W takich sytuacjach oferuję swoim Klientom doradztwo oraz prowadzenie spraw dotyczących:

  • rozwodu/separacji
  • alimentów
  • podziału majątku
  • ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • władzy rodzicielskiej
  • umów małżeńskich ( w tym rozdzielności majątkowej)
  • przysposobienia oraz ubezwłasnowolnienia