Sprawy pracownicze

W życiu zawodowym, podobnie jak w życiu rodzinnym, nie zawsze wiedzie się pomyślnie. Zdarza się, że warunki zatrudnienia lub niewłaściwe działania pracodawcy skłaniają do zmiany pracy.
Bywa jednak też, że to pracodawca nie chce kontynuować współpracy twierdząc, że przyczyna leży po stronie pracownika. Jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia, spór może trafić do rozpatrzenia przez sąd pracy, gdzie pożądana jest pomoc prawnika.

W tym obszarze prowadzę sprawy związane z:

  • dochodzeniem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy
  • przywróceniem do pracy za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy
  • ustaleniem stosunku pracy
  • nadgodzinami
  • dietami
  • mobbingiem