Sprawy komornicze

Brak dobrowolnej spłaty zadłużenia zazwyczaj prowadzi do skierowania sprawy do komornika. Jeśli Klient jest wierzycielem, to w pierwszym rzędzie ważne jest wskazanie komornikowi odpowiedniego majątku, z którego będzie można ściągnąć wierzytelności.
Jeśli Klient jest dłużnikiem, niezmiernie istotnym jest podjęcie natychmiastowych i właściwych działań, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego prawa.

Wobec powyższego świadczę usługi w następujących zakresach:

  • sporządzanie wniosków, pism, skarg i zażaleń w szczególności wniosków egzekucyjnych, wniosków o zawieszenie postępowania, skarg na czynności komornika, zażaleń na postanowienia o nadaniu tułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności
  • kontakt z komornikiem oraz z przeciwnikiem postępowania egzekucyjnego
  • udzielanie porad prawnych na każdym etapie egzekucji