Proces budowlany/inwestycje

  • opiniowanie projektów umów/tworzenie wzorców umów
  • sporządzanie pism, w tym wniosków, skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych oraz od postanowień
  • doradztwo w zakresie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, samowoli budowlanej