Prawo własności intelektualnej

  • sporządzanie umów licencyjnych
  • umowy o przeniesienie majątkowych prawa autorskich
  • rejestracja określonego prawa lub udzielenie prawa ochronnego
  • znaki towarowe, ochrona wizerunku.