Obsługa biznesu

Kompleksowa obsługa prawna firm – Poznań

Prowadzę obsługę prawną firm na terenie Poznania i okolicznych miast, takich jak Konin i Leszno, a także i w innych częściach kraju. W ramach tej sfery działalności Kancelaria świadczy następujące usługi:

Kompleksowa obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm – doświadczenie

W mojej dotychczasowej karierze zawodowej przez kilka lat zapewniałem stałą i bieżącą obsługę prawną firmy o zasięgu międzynarodowym. Usługi świadczyłem przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, własności przemysłowej oraz prawa pracy. W ramach wykonywanych usług zajmowałem się między innymi tworzeniem umów według zapotrzebowania Klienta, a także analizowałem i opiniowałem pod względem prawnym przedstawione mi projekty umów. Brałem udział w procesie negocjacji umów i modyfikacji ich postanowień. Brałem udział w dążeniach do polubownego załatwiania sporów. Występowałem w postępowaniu mediacyjnym i przyczyniłem się do zawarcia ugód przed mediatorem. Pomimo iż siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu, reprezentowałem firmy w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Zgodnie z zapotrzebowaniem tworzyłem dokumenty wewnątrzzakładowe, a także dostosowywałem regulacje do zmieniających się przepisów prawnych. Podejmowałem czynności w celu zaprzestania naruszeń znaku towarowego przez nieuprawnione podmioty. Wydawałem opinie prawne w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku oraz prawa autorskiego.Świadczyłem usługi także w języku angielskim. Bogata praktyka zawodowa oraz posiadane doświadczenie przy obsłudze prawnej firm potwierdzają moje szerokie kompetencje profesjonalnego świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców.