Mediacje Poznań

Jeśli pomiędzy stronami są sprzeczne interesy, zamiast do sądu można udać się na mediację. W ramach mediacji każda ze stron przedstawia drugiej stronie swoje stanowisko, oczekiwania. Jako mediator pomagam stronom zrozumieć siebie nawzajem, umożliwiam im swobodną konwersację, a także wspieram w formułowaniu wniosków. W przypadku dojścia między stronami do porozumienia zostaje sporządzona ugoda albo porozumienie. Taki dokument po przesłaniu i zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej. W ciągu swojej praktyki nabyłem duże doświadczenie w zakresie mediacji, udzielając pomocy wielu firmom oraz osobom fizycznym z Poznania i okolicznych miast, takich jak Konin i Leszno.
Na mediację można się zgłosić w każdej sprawie. Przykłady sporów, z którymi można zwrócić się do mediatora opisałem w innych zakładkach, mogą to być:

  • sytuacje rodzinne (rozwód, kontakty z dzieckiem, podział majątku, alimenty)
  • sytuacje pracownicze (wynagrodzenie, rozwiązanie umowy o pracę)
  • umowy (brak zapłaty, problem z realizacją postanowień umowy)
  • spory sądowe (na każdym etapie postępowania można skierować sprawę do mediacji)